Apollo 17 var den sidste bemandede mission til Månen (december 1972); men Saturn V raketterne blev også brugt i forbindelse med NASAs første rumstation SKYLAB og i forbindelse med Apollo-Soyuz-projektet.
Rumstationen  SKYLAB blev opsendt med en Saturn-V-raket den 14. maj 1973 og bestod kun at et modul. Det er dog det tungeste modul, der nogensinde er opsendt.
Skylab rumstationen
SKYLAB blev bemandet i tre gange - alle tre opsendelser foregik med en  Saturn V-raket:
SKYLAB 2 - 25. maj 1973
SKYLAB 3 - 28. juli 1973
SKYLAB 4 - 16. november 1973
Herefter har der været én yderligere opsendelse med Saturn-V-raketten.  Det skete i forbindelse med Apollo-Soyuz-projektet.
Apollo Soyus test programmet
Her blev et Apollo-rumskib koblet sammen med et sovjetisk Soyuz-fartøj.  Både Soyuz-rumfartøjet og Apollo-fartøjet blev opsendt den 15. juli 1975,
Apollo-rumskibet blev opsendt med en Saturn-V-raket.
Apollo-Soyuz-projektet havde primært et politisk formål (afspænding mellem USA og Sovjet) og kun et begrænset videnskabelig udbytte; men den fik alligevel enorm betydning, fordi det betød at USAs og Sovjets (Rusland) tekniske systemer kunne bruges sammen.  Uden det ville den internationale rumstation (ISS) som vi har idag nok ikke være blevet til virkelighed.
Apollo-Soyuz blev den trettende og sidste opsendelse af en Saturn-V-raket.  Samtlige opsendelser af Saturn-raketterne
var en succes. Efter denne opsendelse blev Saturn-V-systemerne afskaffet og der findes kun enkelte eksemplarer på museer.  NASA satsede herefter på rumfærgen (indtil 2011) hvad angår bemandet rumfart.