Rumvandring er den populære betegnelse for begrebet Extra-vehicular activity eller EVA. EVA er arbejde som udføres af en astronaut udenfor Jorden og udenfor et rumskib. Det drejer sig som oftest om EVA udenfor et fartøj som er i kredsløb om Jorden (rumvanding), men kan også betegne EVA på Månens overflade (månevandring).

En EVA kan udføres enten fastbundet med en line, eller frit. Når astronauten er forbundet til rumfartøjet, kan ilt tilføres via en slange, og det er ikke nødvendigt med fremdrivningsmidler for at komme tilbage til rumfartøjet. Når linen udfører livsbevarende funktioner så som at tilføre ilt, kaldes den en navlestreng. Når EVA udføres uden fastbinding under rumflyvning, er muligheden for at komme tilbage til fartøjet afgørende. Til dette formål kan bl.a. anvendes en såkaldt Manned Maneuvering Unit som er en rygsæk-lignende anordning indeholdende drivmidler, der kan udstødes gennem et antal dyser. 

McCandless is perhaps best remembered as the subject of a famous NASA photograph flying alongside the space shuttle in the Manned Maneuvering Unit (MMU) — the first astronaut to fly untethered from his spacecraft.

I det store bassin hos det europæiske astronautcenter i Køln, Tyskland, kan man opnå en fornemmelse, der er ganske tæt på den, som opleves i rummet. Det sker ved hjælp af specialbyggede dragter. Den samlede vægt af personen og dragten afbalancerer netop vandets opdrift således, at man nærmest befinder sig i en vægtløs tilstand.

Bassinet kan dermed bruges til at træne selve fornemmelsen af at være på rumvandring, men også en række konkrete teknikker og rutiner, som astronauter kan komme ud for.

Foto: ESA