Månen

Nøgletal

Gennemsnitlig afstand til jorden: 384.400 km

Tyngdekraft: 1,62 m/s²

Radius: 1.737 km

Siderisk omløbstid: 27 dage

Alder: 4,53 milliarder år

Massefylde: 3,34 g/cm³

Månen er næsten kugleformet og har en diameter på 3476 kilometer.  Den består hovedsagelig af silikater.  Den samlede masse af Månen er cirka 1,25 % af Jordens masse.  Månen har ingen atmosfære.

Månen bevæger sig rundt om Jorden i en ellipseformet bane med Jorden i det ene brændpunkt.  Ellipsen har en excentriciteten på 0,0549 og en middelafstand på 384399 kilometer.  Baneplanet for Månens bane om Jorden hælder cirka 5,15 grader i forhold til ekliptika.  I forhold til Jorden har Månens en omløbstid på 27,38 døgn - kaldet den sideriske omløbstid.  I forhold til Solen bruger Månen 29,53 døgn - den såkaldte synodiske omløbstid.  Der er 29,53 døgn fra fuldmåne til fuldmåne.

Månen vender altid den samme side imod Jorden - det kaldes bunden rotation.  Den halvkugle, der kan ses fra Jorden kaldes Månens forside.  Den halvkugle, der vender væk fra Jorden, kaldes på dansk "Månens bagside".  På engelsk har man den forvirrende betegnelse "the dark side of the moon" om Månens bagside.  Den rigtige oversættelse ville være Månens skjulte side.  Månens bagside får lige så meget sollys som Månens forside.   

Månens overflade

Månens overflade kan groft deles i to typer af landskaber: de såkaldte have og det såkaldte højland.  Begge landskabstyper er fyldt med kratere.  kraterene stammer for de flestes vedkommende fra en meget aktiv periode i Solsystemets fortid som kaldes Det Store Bombardement (Heavy bombardment), men der dannes stadig nye kratere ved meteoritnedslag.  Jorden er blev ramt af endnu flere nedslag; men vejr og kontinentaldrift har fjernet kraterne på Jordens overflade.

Månens have eller "Maria" (efter det latinske ord for hav) er resultatet af vulkansk aktivitet tidligt i Månens geologiske historie - det er frosne lavasøer.  De fleste og de største have findes på Månens forside. 

Den langsomme rotation i forhold til Solen og fraværet af atmosfære betyder at temperaturen på Månens overflade svinger flere hundrede grader i løbet af et månedøgn (29,3 jorddøgn).  Nær Månens poler findes der kratere, hvor Solens lys aldrig når ned.  Her kan der være så koldt at der formegentlig findes vand-is. Der er målt forekomster af vand-is under Månens overflade.  Månens størrelse taget i betragtning er der dog tale om små mængder - selvom det er meget målt i tons.