Tekst: Sarah Praal and Peter Batenburg - Dutch Space Society (NVR)

Gemini programmet (1961 - 1966)

Gemini programmet blev påbegyndt i 1961 og byggede på hvad man havde lært fra Mercury programmet. Programmet fungerede som forberedelse til Apollo programmet, som skulle sende mennesker til Månen. Bl.a. skulle man oparbejde erfaring med to nødvendige manøvre: Rendevouz (to rumfartøjer der  nærmer sig hinanden i rummet) og Docking (at koble to rumfartøjer sammen i rummet). Man skulle også lære hvordan mennesket kunne befinde sig udenfor fartøjet på en såkaldt rumvandring (Extra Vehicular Activity - EVA).

Det var også nødvendigt at kunne kontroller tilbagevendingen til Jorden og lande på et forud valgt sted. Endelig skulle det testes, om det var muligt for mennesker at bo i rummet i op til to uger  - tilstrækkeligt lang tid til at overleve rejsen til Månen og tilbage.

Gemini betyder Tvilling

Gemini rumfartøjet bestod at to dele:

Den første del var selve kapslen med varmeskjold og kabinen hvor mandskabet befandt sig under missionen. Kort fortalt var denne del en forstørret version af Mercury fartøjet med plads til to astronauter. En iøjefaldende forskel var at "escape tower" sikkerhedssystemet blev erstattet af to katapultsæder for at spare vægt. Derudover havde rumfartøjet for første gang en computer ombord, hvilket gav støtte til navigation, manøvrering i rummet og på vejen tilbage til Jorden.

Den anden del var det såkaldte "adapter module’, som yderligere var inddelt i en del til bremseraketerne og en del til bl.a. et system, som kunne styre rumfartøjet mere nøjagtigt ('OAMS') og et energiforsyningssystem.

Ligesom under Mercury programmet gjorde NASA brug af af aflagte militær raketter i Gemini programmer. Fordi Gemini fartøjet var tungere end under Mercury programmet havde man brug for en raket med mere kraft: Titan II raketten. Denne raket blev brugt til alle primære Gemini missioner.

Apollo 11 – Fodaftrykket

Apollo 11 blev første gang, […]

Læs mere

Apollo 8 – Earth Rise

Earth Rise billedet er et […]

Læs mere
Ed White rumvandring

EVA – Extra Vehicular Activity

Rumvandring er den populære betegnelse for […]

Læs mere

En bro til Månen

Efter to ubemandede testflyvninger (Gemini I og Gemini II) og en bemandet testflyvning (Gemini III), kom programmet rigtigt igang med Gemini IV. Selvom denne mission ikke formåede at lave Rendevouz var missionen stadig en success fordi Ed White gennemførte USAs første rumvandring (EVA) d. 3 juni 1965.

En anden vigtig milepæl blev opnået under den én uge lange Gemini V mission  hvor USA (d. 26 August 1965) slog sovjetunionens rekord for det længste kontinuerlige ophold i rummet (Vostok 5 missionen i 1963).

Den første succesfulde Rendevouz skete mellem Gemini VI(A) og Gemini VII: den 15 december 1965 nærmede de to rumfartøjer sig hinanden til kun 30 cm afstand. Med Gemini VII forhøjede USA yderligere rekorden for ophold i rummet til 14 dage, længere end en Apollo mission ville være. Denne rekord blev først brudt i 1970 af Soyus 9.

Det tredje formål med Gemini-programmet blev nået d. 16 marts 1966. Niel Armstrong formåede at docke sit Gemini fartøj til en Agena. Dog blev han hurtigt derefter nødt til at frakoble igen da det sammenkoblede fartøj begyndte at rotere i rummet. Evnerne til at docke blev perfektioneret under de følgende missioner.

Det sidste mål med Geminiprogrammet, at  beherske rumvandring (Extra Vehicular Activity - EVA), viste sig overraskende svært. Selvom den første rumvandring under Gemini IV blev betragtet som en succes,  så var udførslen af mere komplekse opgaver under Gemnini IX, Gemini X og Gemini XI en ægte kamp. Astronauterne Gene Cernan, Michael Collins og Charles Conrad blev hurtigt fysisk udkørte fordi de havde svært ved at bevæge sig i deres rumdragt som var meget stiv. Først i november 1966 havde Buzz Aldring held med at udføre et antal successfulde rumvandringer og udføre opgaver som ville være nødvendige under de kommende månemissioner. Det skyldes blandt andet en ny træningsmetode hvormed astronauterne kunne øve rumvandringer under vandet i en pool på Jorden.

Nu hvor det sidste mål var nået blev Gemini programmet afsluttet med Gemini XII. Selvom Sovjetunionen i de spæde år af rumkapløbet var først med et antal bedrifter såsom den første rumvandring af Alexey Leonov (Voskhod 2) d. 18 marts 1965, vidste USA efter Gemini programmet at de var ved at indhente Sovjetunionen.